Novosti:

Obavijest svim članovima Skupštine MNS

 

SVIM ČLANOVIMA SKUPŠTINE MNS-a

Čakovec, 29.10.2021.

 

PREDMET: Obavijest

Sa mail adrese mnsizbori2021@gmail.com poslani su u četvrtak 28. listopada, dokumenti koji se odnose na kandidaturu i podršku kandidaturi za predsjednika Međimurskog nogometnog saveza, a za Skupštinu koju je nelegalno sazvala skupina klubova za 19. studeni. Želimo napomenuti da Međimurski nogometni Savez ima svoju mail adresu te svoje službeno glasilo (Gool), u kojem redovito objavljuje, sve što je potrebno za funkcioniranje Međimurskog nogometnog saveza. Također, poslani su obrasci sa grbom, tj. logom i podacima Međimurskog nogometnog saveza, što je vidljivo i iz činjenice da je mail poslan sa novo uspostavljene adrese, a na obrascima su navedeni službeni kontakt podaci Međimurskog nogometnog saveza.

Izvršni odbor MNS-a je poštujući volju Klubova sazvao legalnu izvanrednu Izbornu Skupštinu za dan 30.11.2021. u 18 sati u hotelu Park Čakovec.

Na toj Skupštini svi članovi Saveza moći će izabrati novog predsjednika i rukovodstvo Saveza na način koji je sukladan Statutu i Poslovniku o radu Skupštine.

Molimo sve članove Skupštine (klubove i udruge) da se ne odazivaju na nepotpisane pozive. Savez će svim članovima poslati obrasce odobrene od Izvršnog odbora te potpisani i ovjereni poziv za Skupštinu.

Uz sportski pozdrav,

MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ

 

Stigao odgovor iz HNS-a

Dopredsjednik Međimurskog nogometnog saveza Damir Dominić glavnom tajniku HNS-a Vladimiru Iveti uputio je dva pitanja koja se provlače kroz medije tko je u pravu oko postupka sazivanja izvanredne izborne Skupštine MNS-a.

Prvi Dominićev upit bio je sljedeći:

Da li je Izvanredna izborna skupština koju je prema Statutu sazvao Izvršni odbor MNS-a s ovlaštenim dopredsjednikom Damirom Dominićem, a nakon ostavke predsjednika Mate Kljajića za dan 30.11.2021 regularna ?

Odgovor glavnog tajnika HNS-a Vladimira Ivete:

Sjednicu koju je sazvao dopredsjednik koji mijenja predsjednika, a Izvršni odbor je imenovao tog dopredsjednika. Isto tako, taj je dopredsjednik (odnosno Vi) upisan u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje MNS-a.

Prema tome, sjednica je sazvana sukladno Statutu.

Drugi Dominićev upit bio je:

Da li se nakon izvanredne Izborne Skupštine sazvane za 30.11.2021. može na novoj Skupštini izabranom rukovodstvu 30.11.2021. omogućiti novi mandat na četiri godine, a sukladno Statutu MNS-a sa novoizabranim zastupnicima Skupštine potvrđenih od članova Skupštine?

Odgovor glavnog tajnika HNS-a Vladimira Ivete:

Skupština može (i treba, radi izbjegavanje kasnijih eventualnih sporova) prije početka izbora posebnom odlukom utvrditi biraju li se predsjednik i članovi IO (ako se i oni budu birali) na novi mandat od četiri godine ili na razdoblje do isteka mandata dosadašnjeg predsjednika i IO.

Isto tako može Skupština odlučiti da se (nakon te sjednice) prekida mandat zastupnika i da od sljedeće sjednice teče novi četverogodišnji mandat Skupštine s novoimenovanim zastupnicima (naravno, mogu biti iste osobe samo trebaju biti ponovno imenovane od strane kluba).

TEČAJ ZA NOGOMETNOG SUCA ILI SUTKINJU

Zbor nogometnih sudaca Međimurske županije poziva sve bivše ili aktivne nogometaše ili nogometašice, te sve zainteresirane da se prijave na tečaj za zvanje NOGOMETNI SUDAC – pripravnik.

Ispitu može pristupiti muška ili ženska osoba koja u vrijeme prijavljivanja nije mlađa od 15 godina, niti starija od 40 godina.

Sve zainteresirane pozivamo da se prijave na broj 091 520 9505 – Igor Križarić ili na e-mail adresu igorkrizaric@yahoo.com

Prijava mora sadržavati: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela i e-mail adresa. Prijave se primaju zaključno s 20.09.2021.

Tečaj za sve kandidate je besplatan.                  

Poziv izvanredna Skupština MNS

Na temelju članka 31. Statuta MEĐIMURSKOG NOGOMETNOG SAVEZA

sazivam

IZVANREDNU SKUPŠTINU MEĐIMURSKOG NOGOMETNOG SAVEZA,   

Dana 17.09.2021.(petak) s početkom u 18 sati u ČAKOVCU,

u prostoriji Restorana AUTO STOP Posavec.

  1. Otvaranje rada Skupštine,
  2. Imenovanje radnog predsjedništva (predsjednik i dva zastupnika),
  3. Imenovanje zapisničara,
  4. Imenovanje dva ovjerovitelja zapisnika,
  5. Imenovanje Komisije za verifikaciju (3 zastupnika),
  6. Izvješće Komisije za verifikaciju.

Za Skupštinu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa Skupštine MNS-a od 08.06.2021.,
  2. Rasprava o radu predsjednika,
  3. Izglasavanje nepovjerenja predsjedniku i članovima Izvršnog odbora MNS,
  4. Donošenje odluke o datumu održavanja izvanredne Izborne Skupštine MNS-a.

Molim Vas da se Skupštini obvezatno odazovete.

Predsjednik

Međimurskog nogometnog saveza

Mato Kljajić s.r.

D-224/2021

20.08.2021.

Kvalifikacije za ostanak u II Međimurskoj ligi

Izvršni odbor MNS donio je odluku da se dvije kvalifikacijske utakmice za ostanak u II Međimurskoj ligi

odigraju u slijedećim terminima:

 Prva utakmica

Dana 04.08.2021. (srijeda) s početkom u 17,30 sati

NK BUDUĆNOST (Miklavec) – NK BRATSTVO (Preseka)

 Uzvratna utakmica

Dana 08.08.2021. (nedjelja) s početkom u 17,30 sati

NK BRATSTVO (Preseka) – NK BUDUĆNOST (Miklavec)

Parovi 1. kola kupa MNS seniori – 2021/2022

14.08.2021. u 17,30 sati

 TORPEDO (Križovec) – RUDAR (Mursko Središće)

BRATSTVO (Preseka) – MLADOST KOMET (Prelog)

DINAMO (Palovec) – SLOGA (Čakovec)

NK NŠ MEĐIMURJE-ČAKOVEC – MLADOST (Sveta Marija)

PODTUREN – GALEB (Oporovec)

VUČETINEC – BUDUĆNOST (Podbrest)

DONJI KONCOVČAK – ČSK (Čehovec)

HAJDUK (Brezje) – SOKOL (Vratišinec)

BRATSTVO (Savska Ves) – MALI MIHALJEVEC

CENTROMETAL (Macinec) – OMLADINAC (Mačkovec)

PUŠĆINE – DUBRAVA (Sivica)

 

15.08.2021. u 17,30 sati

 NAPRIJED (Cirkovljan) – MEĐIMURJE (Čakovec)

Pobjednik PLAVI – DINAMO (Ž) – POLET (Sveti Martin na Muri)

MLADOST (Ivanovec) – GRANIČAR (Kotoriba)

JADRAN (Štefanec) – MEĐIMUREC (Dunjkovec-Pretetinec)

STRAHONINEC – OMLADINAC (Novo Selo Rok)

MLADOST (Selnica) – NEDELIŠĆE

SPARTAK (Mala Subotica) – PARAG

POBJEDA (Gornji Hrašćan) – POLET (Pribislavec)

OMLADINAC (Držimurec-Strelec) – TRNAVA (Goričan)

DRAVA (Donji Mihaljevec) – DUBRAVČAN  (Donja Dubrava)

Pobjednik Graničar (N) – Kraljevčan 38 – TRNOVEC

CROATIA – BSK (Belica)

Pobjednik Otok – Mura – DRAŠKOVEC-GEOTHERMAE

RADNIČKI (Gardinovec) – BRATSTVO (Jurovec)

BORAC PMP (Turčišće) – HODOŠAN

Pobjednik Napredak – Vidovčan – JEDINSTVO (Gornji Mihaljevec)

Pobjednik Mladost (D) – Hajduk (Š) – VENERA PMP (Sveti Juraj na Bregu)

Pobjednik Budućnost (M) – Drava (K) – BORAC (Donji Hrašćan)

DINAMO (Domašinec) – SLOBODA (Slakovec)

SLOGA (Štrigova) – SLOBODA (Mihovljan)

JEDINSTVO (Novo Selo na Dravi) – ZASADBREG 77