Novosti:

I. međimurska malonogometna liga – rezultati 2. kola i parovi 3. kola

Rezultati 2. kola: Strahoninec – Bumbari (Goričan)  3-11, Gornji Kuršanec – MIP Weyland (Pušćine)  0-14, Podturen – Vularija  17-2, Klub 75 (Kotoriba) – Tesarstvo Preložnjak (Mihovljan)  6-1, Promess (Mala Subotica) – Chenesa (Čehovec)  3-14, Hemuševec – Domino bar-Grandy (Mala Subotica)  1-6. Više u nastavku.