Novosti:

Plenumi klubova III. međimurskih liga

U petak su u Krištanovcu za zapadnu skupinu i u Miklavcu za istočnu skupinu održani plenumi klubova. Od ove sezone III Međimurske lige imaju dva nova kluba to su NK Trnje Sveti Juraj u Trnju i NK Romska vatra Piškorovec. Jedan i drugi klub od jeseni će se natjecati u III Međimurskoj ligi istoj s time da će Romska vatra sve svoje utakmice igrati u gostima. Više u nastavku.