Novosti:

Odgoda svih natjecanja u Međimurskim ligama do proljeća 2021.

Temeljem čl. 39. Statuta MNS, Izvršni odbor je dana 04.11.2020. donio

O D L U K U

da se sva natjecanja pod vodstvom Međimurskog nogometnog saveza ODGAĐAJU i nastaviti će se u proljeće 2021.

OBRAZLOŽENJE:

Provedena je anketa svih klubova Međimurskih nogometnih liga.

Klubovima su ponuđene dvije varijante. Jedna za nastavak natjecanja bez gledatelja i druga prekid natjecanja i nastavak u proljeće 2021.

Većina klubova se izjasnila za odgodu do proljeća 2021.

Sukladno gore navedenom Izvršni odbor MNS donio je takvu odluku.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na gore navedenu odluku ne može se izreći žalba te je odluka konačna.

Predsjednik MNS:

Mato Kljajić