COMET: Upute za klubove, suce i delegate

12. ožujka 2024.

Unos sudaca i delegata

Suci i delegati nogometne utakmice unose se isključivo nakon održanog sastanka pred utakmicu (kad se ustanovi prisustvo svih službenih osoba) s pristupnim podacima kluba domaćina.

Klubove molimo da ne unose službene osobe odmah po izlasku delegiranja (četvrtak/petak), već samo na dan utakmice po gore navedenoj uputi.

Unos igrača i službenih osoba kluba

Igrači i službene osobe klubova unose se s pristupnim podacima kluba domaćina, ili nakon što je unesen, i pristupnim podacima delegata utakmice. Klub gost ima ovlasti unijeti vlastite igrače i službene osobe. Nakon unosa svih podataka potrebno ih je spremiti kao OVJEREN.

Pristup Izvješću o utakmici (zapisniku) moguć je nakon što su svi podaci ovjereni.

Potvrđivanje statusa sudaca i delegata

Suci i delegat utakmice nakon što su uneseni u zapisnik utakmice dobivaju putem e-maila obavijest da su upisani na utakmicu i da im je dodijeljen status NEODLUČEN. Zatim se obavezno moraju sa svojim podacima prijaviti u COMET i na utakmici potvrditi svoj status klikom na “žuti kružić” i spremiti ga kao OVJEREN nakon čega će se pojaviti “zeleni kružić”.

Izvješće o utakmici obavezno potpisuju sudac, delegat i predstavnici oba kluba, i iste molimo da se pridržavaju ovih uputa kako bi se utakmice i natjecanja mogla nesmetano održavati.

Sukladno Odlukama stručnih službi Hrvatskog nogometno saveza do 1. srpnja 2024. godine traje prilagodno razdoblje za nove funkcionalnosti u COMET sustavu, te će se sve možebitne greške prilikom pisanja izvješća o utakmici otklanjati u „hodu“ uz stručnu pomoć vodstva natjecanja i delegata utakmica.

Pristup COMET sustavu

Desktop: https://comet.hns-cff.hr/

Mobilni uređaj: aplikacija na Google Play

Mobilni uređaj: aplikacija na App Store