Prvi put se sastala nova Komisija za nogometne trenere

28. siječnja 2022.

U prostorijama Međimurskog nogometnog saveza 27. siječnja održana je prva sjednica nove Komisije za nogometne trenere. Nakon pozdravne riječi predsjednika MNS-a Kristijana Antolovića, člana Izvršnog odbora i predsjednika Komisije Nikole Košira i instruktora MNS-a Damira Lepena Juraka raspravljalo se o planu i programu i djelokrugu rada Komisije za nogometne trenere, animaciji trenera za upis na UEFA B razinu, te o svakodnevnoj problematici u radu trenera.

Komisija za nogometne trenere: Nikola Košir (predsjednik), Dalibor Gorupić, Nikola Goričanec, Luka Murk, Darko Stamenković, Željko Novak i Damir Lepen Jurak.